Scratch koordag. Zaterdag 3 september. Bovenkerk Kampen. Oratorium “De Schepping”.

Op dinsdag 23 en 30 augustus gaan we een begin maken met het repeteren van “De Schepping”, dus een mooie gelegenheid om alvast mee te zingen.