Algemene info

Doelstelling

Het koor is opgericht als stichting met als doelstelling;
“het uitdragen van het geestelijke lied in al zijn verscheidenheid”.

Repetitieavond

Dinsdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur
Hervormd Kerkelijk Centrum de Hoeksteen
Goudplevier 103
8271 GB IJsselmuiden
tel: 038-3324741

Ledeninstroom

Leden kunnen als aspirant lid in januari en september instromen.

Zij mogen maximaal 3 keer meezingen (zonder kosten) en worden daarna gestemd (in principe) op de laatste dinsdag van de instroommaand. De stemtest bepaald of het aspirant-lid toegelaten wordt. Tussentijds worden aspirant leden op de wachtlijst geplaatst.

Contributie

Voor 2014 bedraagt de contributie € 49,25 per kwartaal en wordt via een automatische incassomachtiging geïnd. Hiervoor geeft u toestemming op het aanmeldingsformulier. Jaarlijkse prijsindexering kan tot de mogelijkheden behoren.

Schoolgaande jongeren tot 21 jaar betalen een contributie van € 23,25 per kwartaal.

Koorleeftijd

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan men lid worden van het koor
Vanaf 65 jaar einde deelname aan het koor aan het einde van een kalenderjaar.

Stemvorming

Nieuwe leden : laatste dinsdag in januari en september van elk kalenderjaar

- Overige leden : in het voor- en najaar vindt er voor alle zangpartijen
- koorscholing plaats door een zangpedagoog volgens een te maken rooster.

Kooropstelling

Flexibel, afhankelijk van de stemresultaten van de stemtest, te bepalen door de dirigent met advies van de zangpedagoog in samenspraak met het bestuur.

Koorscholing

In het voorjaar en najaar worden stempartijen apart genomen en krijgen van de zangpedagoog koorscholing. Dit gebeurt tijdens de wekelijkse koorrepetitie.

Koorscholingsdag

In principe facultatief in relatie tot bovengenoemde groepskoorscholing. Indien er programmatechnisch noodzaak is dan wordt deze georganiseerd. Anderzijds kan er bijvoorbeeld gewerkt worden aan de presentatie en/of uitstraling van het koor of bijzondere projecten die om een koorscholingsdag vragen.

Repertoire

Zoveel mogelijk nieuwe of nog weinig uitgevoerde muziekwerken, variërend van nieuw Nederlandse tot buitenlandse composities.

Koormappen / concertmappen

Voor de koormap en concertmap wordt een éénmalige bijdrage gevraagd van € 20,00. Deze wordt gelijktijdig met de eerste betaling van de contributie afgeschreven. De concertmap is niet bedoeld voor de wekelijkse repetities.

Concerten

Het bestuur van de stichting bepaalt het aantal uit te voeren concerten. Aanvragen concerten gaan via de secretaris van het stichtingsbestuur ( info@crkvoices.nl ). Het gehoor geven aan uitnodigingen van koren of anderen wordt, in overleg binnen het bestuur in samenspraak en op advies van de dirigent, besloten.

Kleding

De kleur van de kleding die tijdens de concerten gedragen wordt is zwart. Voor de dames: ¾ of lange mouwen, bij het dragen van een rok een zwarte panty.

Opzeggen

Voor het nieuwe kwartaal is het mogelijk om de deelname aan het koor op te zeggen. Dit moet schriftelijk gebeuren, liefst per email naar het secretariaat. Per post is ook mogelijk. Alle mappen met alle muziekstukken dienen zo spoedig mogelijk te worden ingeleverd bij de muziekbeheerder. Er wordt geen geld retour gegeven voor muziekstukken en contributie.

Informatie en mededelingen

Via de website https://www.crkvoices.nl onder de rubriek “voor leden” worden mededelingen en andere belangrijke zaken vermeld.