Algemene info

Doelstelling

Het koor is opgericht als stichting met als doelstelling;
“het uitdragen van het geestelijke lied in al zijn verscheidenheid”.

Repetitieavond

Dinsdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur
Hervormd Kerkelijk Centrum de Hoeksteen
Goudplevier 103
8271 GB IJsselmuiden

Ledeninstroom

Leden kunnen als aspirant lid in januari en september instromen.

Zij mogen maximaal 3 keer meezingen (zonder kosten). Een stemtest bepaald of het aspirant-lid toegelaten wordt.

Contributie

Voor 2023 bedraagt de contributie € 57,00 per kwartaal en wordt via een automatische incassomachtiging geïnd. Hiervoor geeft u toestemming op het aanmeldingsformulier. Jaarlijkse prijsindexering kan tot de mogelijkheden behoren.

Schoolgaande jongeren tot 21 jaar betalen een contributie van € 28,50 per kwartaal.

Koorleeftijd

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan men lid worden van het koor.

Kooropstelling

Flexibel, te bepalen door de dirigent in samenspraak met het bestuur.

Koordag

In principe facultatief, doelstelling 1 keer per jaar. Indien er programma technisch noodzaak is dan wordt deze georganiseerd of als er bijzondere projecten zijn die om een koordag vragen.

Repertoire

Zoveel mogelijk nieuwe of nog weinig uitgevoerde muziekwerken, variërend van nieuw Nederlandse tot buitenlandse composities, wat bepaald wordt door de dirigent.

Koormappen / concertmappen

Voor de koormap en concertmap wordt een éénmalige bijdrage gevraagd van € 20,00. Deze wordt gelijktijdig met de eerste betaling van de contributie afgeschreven. De concertmap is niet bedoeld voor de wekelijkse repetities.

Concerten

Het bestuur van de stichting bepaalt het aantal uit te voeren concerten. Aanvragen concerten gaan via de secretaris van het stichtingsbestuur ( info@crkvoices.nl ). Het gehoor geven aan uitnodigingen van koren of anderen wordt, in overleg binnen het bestuur in samenspraak en op advies van de dirigent, besloten.

Kleding

De kleur van de kleding en schoenen die tijdens de concerten gedragen wordt is zwart. Voor de dames: ¾ of lange mouwen, bij het dragen van een rok een zwarte panty.

Opzeggen

Voor het nieuwe kwartaal is het mogelijk om de deelname aan het koor op te zeggen. Dit moet schriftelijk gebeuren, liefst per email naar het secretariaat. Per post is ook mogelijk. Alle mappen met alle muziekstukken dienen zo spoedig mogelijk te worden ingeleverd. Er wordt geen geld retour gegeven voor muziekstukken en contributie.

Informatie en mededelingen

Via de website https://www.crkvoices.nl onder de rubriek “voor leden” worden mededelingen en andere belangrijke zaken vermeld.